Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 30.05.2023
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie ma nowy zarząd!

30 maja 2023 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło w Działdowie, na którym dokonano oceny 4-letniej kadencji dotychczasowego Zarządu Koła w Działdowie oraz wybrano nowe władze.

W skład nowo wybranego Zarządu Koła PSONI w Działdowie na lata 2023 – 2027 wchodzą:

Anna Bonisławska – Przewodnicząca Zarządu Koła PSONI w Działdowie,

Barbara Eremus – Wiceprzewodnicząca,

Beata Gawarzycka – Sekretarz,

Anna Dudek – Skarbnik,

Elżbieta Boćko – Członek.

Poniżej publikujemy list gratulacyjny dla nowo wybranego Koła PSONI w Działdowie:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie ma nowy zarząd!
Dodał: Benedykt Perzyński