Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 30.05.2023
Prawie 7 milionów złotych dla Gminy Miasto Działdowo!

6.887.575,88 zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 (konkurs nr RPWM.13.03.00-IZ.00-28-001/23) na rozwój bezpłatnej komunikacji miejskiej w Działdowie pozyskała Gmina Miasto Działdowo. Pieniądze zostaną przeznaczone na cztery nowe autobusy, dwie stacje ładowania, aplikację pasażerską oraz na oznakowania przystankowe.

Całkowity koszt projektu: 8 506 530,00 zł

Gratulujemy!

/zdjęcie główne przedstawia działdowski zamek/

Fot: Benedykt PerzyńskiDodał: Benedykt Perzyński