Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 07.05.2019
Gmino, zgłoś sołectwo do opracowania planu odnowy wsi!

Samorząd Województwa warmińsko-Mazurskiego zaprasza samorządy gmin wiejskich i miejsko-wiejskich leżących na terenie naszego województwa do współpracy przy opracowaniu planu odnowy wsi. Inicjatywa służy wdrażaniu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025. Zgłoszenia należy złożyć do 28 czerwca br., do godz. 15:30, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa), ul. Emilii Plater 1, pok. 412.

Uwaga! Każda gmina wiejska lub miejsko-wiejska może zgłosić maksymalnie jedno sołectwo!

Szczegóły oraz zgłoszenie do pobrania na stronie https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/4071-tworzymy-opracowanie-planu-odnowy-miejscowosci

Dodał: Benedykt Perzyński