Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 07.05.2019
„OTWARCI NA SKANDYNAWIĘ” PO RAZ SIÓDMY!

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza na konferencję Otwarci na Skandynawię, która odbędzie się 23 maja br. w Elblągu (Ratusz Staromiejski, ul. Stary Rynek 25). Jej celem jest zaprezentowanie potencjału inwestycyjnego i możliwości eksportowych województwa warmińsko-mazurskiego przedsiębiorcom ze Szwecji, Finlandii i Danii, a także umożliwienie wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami ze Skandynawii, a przedstawicielami biznesu z Warmii i Mazur, podczas bezpośrednich spotkań biznesowych. Przewidziany jest również panel dyskusyjny dotyczący najnowszych trendów gospodarczych na rynkach skandynawskich, a także warsztaty dla 2 grup językowych w trakcie których uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie zaistnieć na rynku zagranicznym lub polskim.

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane będą do 17 maja 2019 r.: mailowo na adres: p.puza@warmia.mazury.pl lub  telefonicznie: 89 512 51 82.

Rejestracja online: http://gmsynergy.com.pl/otwarci-na-skandynawie/

Nadesłała: Paulina Puza

Dodał: Benedykt Perzyński