Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 30.04.2019
OSP Rumian ma już 85 lat! (film)

Kilka dni temu w Rumianie odbyły się uroczystości związane z obchodami 85. rocznicy powstania Ochotniczej Straży pożarnej w tej wsi. W uroczystości wzięli udział m. in. senator RP Bogusława Orzechowska, starosta Paweł Cieśliński i wójt Tomasz Węgrzynowski. Była to również okazja do wręczenia odznaczeń: medali „Za zasługi dla pożarnictwa” i odznak „Wzorowy Strażak”.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rumianie powstała w 1928 r. , ale jej oficjalna działalność rozpoczęła się w 1934 r. Pierwszym prezesem został Franciszek Ulanowski, a naczelnikiem Alojzy Laskowski. Zarejestrowana w KRS 13 października 2003 r. Główne cele działalności to zapobieganie pożarom, współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, a także innych klęsk i zdarzeń, informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi, rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, rozrywkowej i na rzecz ochrony środowiska. Obecnie jednostka OSP w Rumianie liczy 43 strażaków, w tym 9 druhen i 3 druhów honorowych.

Dodał: Benedykt Perzyński