Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 30.04.2019

13 maja br. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” organizuje w Iłowie-Wsi (Sala Weselna „U Smolenia”, ul. Wiejska 1A) nieodpłatne szkolenie z zakresu pisania projektów w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER – Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, czyli z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i rozwoju działalności gospodarczej. Szkolenie rozpocznie się o godz. 9:00. Ilość miejsc ograniczona. Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać pod numerem tel.: 89 625 43 37.

Formularz zgłoszeniowy, który można pobrać ze strony: http://lgdbmk.pl/index.php/szkolenie-z-zakresu-pisania-projektow/ należy przesłać elektronicznie do 10 maja br. na adres: biuro@lgdbmk.pl

Dodał: Benedykt Perzyński