Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 18.03.2024

Starosta Działdowski przypomina, iż  zgodnie z art. 7a ust. 8 ustawy o transporcie drogowym z dnia
6 września 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2201 ze zm.) przewoźnik drogowy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego ma coroczny obowiązek składania
w terminie do dnia 31 marca 2024 r.:

1) oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych, w tym kierowców wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na ich formę zatrudnienia;

2) informacji o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

 

W załączniku wzór  Oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych:

 

 

 

Dodał: Benedykt Perzyński