Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 25.03.2024

Informuję, że dzień 29 marca 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Działdowie,  w związku z Zarządzeniem Nr 1/2024 Starosty Działdowskiego z dnia 9 stycznia 2024 r., wydanym na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465) za dzień 6 stycznia 2024 r.

Starosta Działdowski

(-) mgr inż. Paweł Cieśliński

Dodał: Benedykt Perzyński