Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 27.03.2024

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Działdowskiego,

z dniem 1 stycznia weszły w życie przepisy zmieniające ustawę z dnia  6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z  2022 r. poz. 2301 z późn. zm.). Wprowadzone modyfikacje    całkowicie zmieniły zasady pełnienia dyżurów w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy przez podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne. Apteki wyznaczone do pełnienia dyżurów nie będą już otwarte przez całą dobę. W związku z powyższymi ustawowymi zmianami apteki ogólnodostępne na terenie powiatu działdowskiego od 1 kwietnia 2024 r. będą pełniły dyżury w następujący sposób:

  • w dzień wolny od pracy (niedziele i święta) od godz. 14:00 do godz. 18:00,
  • w porze nocnej w dni powszednie oraz  w dni wolne od pracy od godz. 19:00 do godz. 21:00.

 Wyznaczone przez Zarząd Powiatu Działdowskiego apteki ogólnodostępne będą pełniły dyżury rotacyjnie. Szczegółowy harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu działdowskiego znajduje się w załączniku.

Zarząd Powiatu Działdowskiego

Dodał: Benedykt Perzyński