Powiat Działdowski

A- A+

Zdrowie 09.11.2020

Dyrektor SPZOZ w Działdowie informuje, że w związku z decyzją Pana Wojewody oraz NFZ polecającą utworzenie w szpitalu 5 łóżek intensywnej terapii do leczenia respiratorami oraz 35 łóżek internistycznych do tlenoterapii chorych na COVID-19 podjął następujące działania.

Pozostawiono 6 z wcześniej 10 dodatkowo utworzonych obserwacyjnych (buforowych) łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 znajdujących się w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Wieloprofilowy Oddział Chorób Wewnętrznych, liczący 57 łóżek zostały przekształcony na Pododdział Respiratoroterapiidla chorych z COVID-19 Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (5 łóżek) oraz Pododdział dla chorych z COVID-19 Wieloprofilowego Oddziału Chorób Wewnętrznych (35 łóżek).

Czasowo zawieszono funkcjonowanie Oddziału Rehabilitacji (15 łóżek) a Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej zmniejszono o 4 łóżka i w liczbie 6 łóżek przeniesiono do Oddziału Neurologii, który zmniejszono o 6 łóżek do liczby 13.

Wieloprofilowy Oddział Chorób Wewnętrznych zostanie przeniesiony na miejsce Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w liczbie 35 lóżek.

Wykonując zalecenia Ministerstwa Zdrowia wstrzymano wszystkie procedury planowe z wyjątkiem onkologicznych.

Pozostałe wszystkie świadczenia medyczne są realizowane, choć często zaburzane trudnościami kadrowymi związanymi ze stwierdzaniem zakażeń SARS-CoV-2wśród personelu i licznymi kwarantannami.

W związku z powyższym prosimy o korzystanie z naszej pomocy tylko w uzasadnionych przypadkach po wyczerpaniu możliwości leczenia i diagnostyki u swoich lekarzy rodzinnych. Musimy zachować możliwość udzielenia świadczeń w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców, nie tylko chorych na COVID-19. Obecnie największym z możliwych wysiłkiem całej załogi zapewniamy pełne bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców naszego Powiatu.

Serdecznie zachęcamy ozdrowieńców COVID-19 do oddawania osocza w punktach krwiodawstwa, jest to szlachetny gest solidarności społecznej.

Informacja: SP ZOZ w Działdowie

Dodał: Benedykt Perzyński