Powiat Działdowski

A- A+

Zdrowie 29.10.2020

Szanowni Państwo, Drodzy Darczyńcy!

Decyzją 5/2020 Pana Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (nr pisma ZK-IX.6310.193.2020) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie ma obowiązek zapewnienia z dniem 2 listopada 2020 r. 6 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2, z dniem 2 listopada 2020 r. 5 łóżek respiratoterapii oraz z dniem 16 listopada 2020 r. dodatkowych 15 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem i zakażeniem SARS-CoV-2.

Skala świadczeń medycznych, jakiej będą potrzebować nasi pacjenci okazuje się bardzo duża i rośnie z każdym dniem. W celu leczenia pacjentów podejrzanych lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2 zaistniała konieczność wyposażenia oddziału w dodatkowy sprzęt i aparaturę medyczną.

Prosimy wszystkich Państwa o pomoc w realizacji tego zadania, które będzie stanowiło o bezpieczeństwie naszego zdrowia i życia na czas epidemii.

Przyjmiemy każdą pomoc rzeczową i finansową w celu niesienia pomocy potrzebującym pacjentom.

Środki pieniężne prosimy wpłacać na wydzielone konto:

03203000451110000002347160 z dopiskiem „walka z covid”

W przypadku darowizn rzeczowych prosimy o kontakt pod nr tel. 23 6972594 (p. Małgorzata Mergalska)

Dziękujemy!

spzoz-dzialdowo.pl

Dodał: Benedykt Perzyński