Powiat Działdowski

A- A+

Zdrowie 26.10.2020

Dyrektor SPZOZ w Działdowie informuje, że wstrzymał wykonanie w Szpitalu wszystkich procedur planowych z wyłączeniem procedur związanych z chorobami lub podejrzeniami chorób onkologicznych.

Spowodowane jest to:

– pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną,

– koniecznością przejęcia chorych z okolicznych ośrodków przekształcanych w jednostki leczące wyłącznie chorych z COVID-19 lub zawieszających działalność w swoich poszczególnych oddziałach z powodu zakażeń wewnątrzszpitalnych COVID-19,

– odciążeniem personelu „anestezjologicznego” niezbędnego do pracy w Pododdziale Respiratoroterapii dla chorych z COVID-19,

– odciążeniem personelu „internistycznego” niezbędnego do pracy w  Pododdziale dla chorych z COVID-19,

– tworzeniem „zespołu respiratorowego” przygotowywanego do walki z COVID-19,

– koniecznością zniwelowania osłabienia potencjału kadrowego wynikającego z absencji personelu związanej z zachorowaniem na COVID-19 i kwarantanną,

– koniecznością ograniczenia wykorzystania respiratorów,

– oszczędzaniem zasobów krwi i tlenu.

 

Dodał: Benedykt Perzyński