Powiat Działdowski

A- A+

Zdrowie 24.03.2021

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego od dnia 15 marca 2021 roku SPZOZ w Działdowie realizuje świadczenia opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie 6 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 oraz zapewnienie 30 łóżek dla pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 5 respiratoroterapii dla najciężej chorych wymagających wentylacji wspomaganej i intensywnej terapii. Od 27.03.2021 r. baza łóżek COVID zostanie powiększona do 55 w tym 8 respiratorowych.

Na bazie łóżkowej Wieloprofilowego Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym oraz Reumatologicznym, liczącej wcześniej łącznie 57 łóżek powstał Pododdział Respiratoroterapii dla chorych z COVID-19 (8 łóżek) oraz Pododdział dla chorych z COVID-19 (55 łóżek). Dla pacjentów internistycznych przeznaczyliśmy dodatkowo bazę łóżkową Oddziału Rehabilitacji, którego funkcjonowanie zostało zawieszone. Sytuacja ta skutkuje tym, ze pomimo starań baza łóżkowa Wieloprofilowego Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym oraz Reumatologicznym wynosi obecnie 25 łóżek czyli o ponad połowę mniej niż poprzednio.

Dodatkowo z przyczyn epidemiologicznych lub przekształcania w oddziały COVID wiele okolicznych Oddziałów Internistycznych zostało zamkniętych, są czasowo zawieszane lub, podobnie jak u nas, zmniejszono w nich ilość łóżek.

W związku z powyższym zostaliśmy zmuszeni do czasowego wstrzymania przyjęć planowych do Wieloprofilowego Oddziału Chorób Wewnętrznych, z wyłączeniem zabiegów diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.

Prosimy o wyrozumiałość i pomoc w tej trudnej sytuacji i nie kierowanie ewentualnych pacjentów internistycznych do naszej placówki, których hospitalizacja nie jest bezwzględnie konieczna. Jeżeli tylko można leczyć pacjentów w warunkach ambulatoryjnych, odłożyć w czasie diagnostykę chorób innych niż onkologiczne, zlecić badania bez hospitalizacji to prosimy o takie postępowanie. Jeżeli sytuacja poprawi się, powiadomimy o tym niezwłocznie.

Ireneusz Weryk

Dyrektor SPZOZ w Działdowie

Dodał: Benedykt Perzyński