Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 05.05.2020

Z uwagi na rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”), w trosce o zdrowie interesantów i pracowników Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie zwrócił się do klientów z prośbą o ograniczenie wizyt w urzędzie do odwołania za wyjątkiem spraw pilnych i ważnych. Potwierdzenie gotowości bezrobotnych do podjęcia pracy można składać telefonicznie. Wszelkie sprawy załatwiane są na bieżąco:

a) telefonicznie:

Pokój nr 1. Miasto Działdowo – 23 697 59 19

Pokój nr 2. Gmina Działdowo, Gmina Rybno, Gmina Iłowo – 23 697 59 09, 23 697 59 22

Miasto i Gmina Lidzbark – 23 696 24 42

Gmina Płośnica – 23 696 24 42

b) drogą mailową:

oldz@praca.gov.pl

oldzli@praca.gov.pl

c) poprzez platformę ePUAP:

pupdzialdowo/SkrytkaESP

Wszelkie dokumenty można również przesłać pocztą tradycyjną lub składać do zielonej skrzynki podawczej znajdującej się prze drzwiami urzędu.

Od stycznia do maja br. do PUP w Działdowie nie wpłynęły żadne zgłoszenia zwolnień grupowych oraz nie zanotowano zwiększonej rejestracji osób bezrobotnych.

Usługi realizowane w ramach Tarczy Antykryzysowej:

  1. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców;
  2. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych;
  3. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców;
  4. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych.

Ogłoszenia w sprawie naborów ww. wniosków na stronie: https://dzialdowo.praca.gov.pl/

Dane dotyczące ww. zadań na dzień 4 maja 2020 r. (tabela)

Informacja o działaniach Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Dodał: Benedykt Perzyński