Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 07.05.2020

Starając się wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, przedstawiamy Lidzbarski Pakiet dla Biznesu, składający się z trzech filarów. Będą mogli z niego skorzystać przedsiębiorcy, którzy utrzymają dotychczasowe zatrudnienie czyli ocalą miejsca pracy naszych mieszkańców. Środki na ww. pomoc pochodzą z oszczędności poczynionych w wydatkowaniu finansów publicznych. Przeznaczamy na pomoc 250 000 zł.

Dokumenty do pobrania dostępne tutaj: http://www.lidzbark.pl/lidzbarski-pakietu-dla-biznesu-wnioski-do-pobrania/

Wypełniony wniosek należy umieścić w skrzynce podawczej umieszczonej przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku.

 

Nadesłała: Natalia Sieg

Dodał: Benedykt Perzyński