Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 16.05.2024
Informacja w sprawie działań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

W związku z podpisaną w dniu 15 maja 2024 r. umową Nr WKWO.531.09.61/2023 pomiędzy Powiatem Działdowskim a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na realizację działania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” wsparciem finansowym zostały objęte następujące szkoły ponadpodstawowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Działdowski: I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Działdowie, Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie i Technikum w Zespole Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie.

Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 45 000,00 zł, w tym dofinansowanie z rządowego programu stanowi 36 000,00 zł, natomiast wkład własny Powiatu Działdowskiego 9 000,00 zł. Każda z ww. szkół otrzymała wsparcie w wysokości 15 000,00 zł, które będzie mogła przeznaczyć na zakup nowości wydawniczych, wyposażenie bibliotek i realizację działań promujących czytelnictwo.

Dodał: Benedykt Perzyński