Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 16.05.2024
Rozstrzygnięcie etapu powiatowego Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie

16 maja br. odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Działdowie zorganizowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie (etap powiatowy), w której wzięło udział  9 młodych rolników z terenu naszego powiatu.

Główne cele olimpiady to upowszechnianie wiedzy i postępu rolniczego oraz idei ustawicznego kształcenia i doskonalenia się młodych rolników, wyróżnianie i popularyzowanie młodych rolników, posiadających dużą wiedzę ekonomiczno-rolniczą i umiejętności gospodarowania w warunkach wolnego rynku, rozwijanie idei współzawodnictwa i konkurencji, inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy młodych rolników z instytucjami rolniczymi i otoczeniem rolniczym w zakresie niezbędnym dla poprawy bytu rodziny wiejskiej, propagowanie bezpiecznej pracy na wsi i ochrony środowiska naturalnego.

O wynikach olimpiady zdecydowało Jury w składzie:

Joanna Orłowska – przewodnicząca,

Marcin Sarnowski,

Jan Jędrychowski.

Zdobywcami trzech pierwszych miejsc zostali:

I miejsce – Dawid Piórkowski

II miejsce – Mateusz Malinowski

III miejsce – Marcin Sygut

Wyżej wymienieni będą reprezentowali powiat działdowski w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 5 czerwca br. w Olsztynie.

Pozostałe miejsca:

IV – Radosław Sentowski

V – Damian Cegiełka

VI – Adam Antkiewicz

VII – Anna Umińska

VIII – Juliusz Bodziany

IX – Mariusz Leliwa.

Gratulujemy!

BP

Galeria

/zdjęcie główne przedstawia uczestników wydarzenia/

Fot: Benedykt PerzyńskiDodał: Benedykt Perzyński