Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 16.05.2024
„Wzornictwo w MŚP” – zaproszenie do składania wniosków

7 maja br. rozpoczął się nabór wniosków „Wzornictwo w MŚP”. Celem działania jest podkreślenie znaczenia wzornictwa jako elementu budującego konkurencyjność oraz innowacyjność przedsiębiorstw z Polski Wschodniej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej. Maksymalne dofinansowanie dla jednego projektu może wynieść do 3 mln zł, natomiast minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 200 tys. zł. Poziom dofinansowania stanowi do 85% wartości projektu.

Przedsiębiorcy planujący projekt mogą sfinansować m.in. następujące działania:

– koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej,

– koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej, w tym związanych w procesem projektowania wzorniczego obejmującego projektowanie, prototypowanie oraz testowanie,

– nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,

– nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,

– koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń. Ich wartość nie może jednak przekroczyć 10% wartości kosztów środków trwałych nabywanych w projekcie,

– koszty usług szkoleniowych,

– koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

Termin przyjmowania wniosków mija 2 lipca 2024 r.

Szczegóły o naborze oraz dokumentacja do pobrania na stronie internetowej:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wzornictwo-w-msp

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie projektów na opracowanie strategii wzorniczej oraz jej wdrożenie w przedsiębiorstwie, eksperci PARP będą odpowiadać na Państwa pytania związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu i procedurą naboru.

Dyżury eksperckie odbywają się pod numerem infolinii:

22 574 07 07 lub 801 332 202 w komunikatach IVR prosi się o wybranie 5, a następnie 2.

Terminy dyżurów eksperta: czwartki w godzinach 10:00 – 12:00.

Wzornictwo w MŚP” jest finansowane z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

 

Dodał: Benedykt Perzyński