Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 15.05.2024

Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu Działdowskiego w roku 2024 z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i turystyki oraz promocji i ochrony zdrowia.

Treść w załączniku:

Dodał: Benedykt Perzyński