Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 10.06.2022

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w SPZOPZ w Działdowie odbywają się porody rodzinne oraz odwiedziny na następujących zasadach:

a) odwiedziny chorych mogą odbywać się w godzinach:

– WOCHW, chirurgiczny, ortopedyczny, położniczo-ginekologiczny, noworodków i wcześniaków, rehabilitacyjny – od 15:00 do 18:00

– Oddział udarowy i neurologiczny – od 15:00 do 17:00

– Oddział dziecięcy – od 12:00 do 19:00

– Oddział medycyny paliatywnej – od 14:00 do 18:00

– Oddział psychiatryczny – od 14:00 do 17:00,

b) jednego chorego może jednocześnie odwiedzać jedna osoba,

c) nie zbieramy od odwiedzających informacji o fakcie zaszczepienia przeciw COVID-19,

d) odwiedzający muszą być w wieku powyżej 18 roku życia,

e) czas odwiedzin max. 2 godziny,

f) miejsce odwiedzin sala chorych lub inne wskazane na oddziale,

g) obowiązkowa maska zakrywająca nos i usta przez cały czas pobytu w szpitalu (minimum chirurgiczna),

h) na oddziałach zabiegowych wykluczamy odwiedziny w dobie zabiegu,

i) osoba odwiedzająca nie może demonstrować objawów infekcji układu oddechowego,

j) odwiedziny w innych godzinach, osób poniżej 18 roku życia, czy też innej ilości osób jednocześnie mogą odbywać się, zwłaszcza w ciężkich stanach chorego, po uzgodnieniu z lekarzem kierującym oddziałem, innym lekarzem wyznaczonym lub lekarzem dyżurnym,

k) odwiedziny dzieci leżących z opiekunami należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Nie zbieramy od odwiedzających informacji o fakcie zaszczepienia przeciw COVID-19,

l) wyegzekwowanie powyższych zasad obowiązujących odwiedzających spoczywa na pracownikach poszczególnych oddziałów w związku z zaprzestaniem prowadzenia kontroli osób wchodzących do Szpitala.

Informacja: SP ZOZ w Działdowie

Dodał: Benedykt Perzyński