Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 10.06.2022
„Młodzież jest przyszłością” – konkurs „Rural Inspiration Awards”

Tematyka tegorocznej edycji jest inspirowana zarówno ogłoszeniem przez Unię Europejską roku 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży, jak i opracowanymi przez Komisję Europejską programami — długoterminową wizją obszarów wiejskich oraz paktem na rzecz obszarów wiejskich. Na poziomie krajowym konkurs jest koordynowany przez jednostkę centralną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW).

Zgodnie z hasłem przewodnim „młodzież jest przyszłością” konkurs ma promować znaczenie i wartość młodzieży w procesie budowania lepszej przyszłości — ekologicznej, innowacyjnej, o większej odporności, sprzyjającej włączeniu społecznemu i zaawansowanej cyfrowo.

Wśród celów konkursu znajdują się m.in. promocja wizerunkowa rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, prezentacja innowacyjnych rozwiązań mających wpływ na społeczności wiejskie, wyróżnienie projektów angażujących młodych ludzi (poniżej 40. roku życia) na obszarach wiejskich, przedstawienie przykładów najlepszych praktyk.

Uczestnicy konkursu zawalczą o nagrody w następujących kategoriach, nawiązujących do długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich:

zielona przyszłość;

solidarna i innowacyjna przyszłość;

cyfrowa przyszłość;

odporna przyszłość;

projekty dla młodzieży – głosowanie online.

Wnioski należy składać do jednostki centralnej KSOW. Spośród nich KSOW może wybrać do ośmiu zgłoszeń kwalifikujących się do udziału w drugim, europejskim etapie konkursu, prowadzonym przez punkt kontaktowy Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Termin składania zgłoszeń upływa 1 lipca 2022 r.

Zachęcamy do zgłaszania swojego udziału drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod tekstem informacyjnym na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich: https://ksow.pl/aktualnosc/mlodziez-jest-przyszloscia-zapraszamy-do-konkursu-rural-inspiration-awards

Pod wskazanym adresem można również znaleźć wszystkie niezbędne informacje na temat konkursu oraz śledzić jego przebieg.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Agaty Markuszewskiej z jednostki centralnej KSOW, nr telefonu: 22 274 23 30.

Informacja: KSOW

Dodał: Benedykt Perzyński