Powiat Działdowski Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 04.01.2022
Inwestycje i zakupy sprzętu medycznego w SPZOZ w Działdowie w latach 2019 – 2021 Inwestycje i zakupy sprzętu medycznego w SPZOZ w Działdowie w latach 2019 – 2021

Dzięki dotacji z Powiatu Działdowskiego w łącznej wysokości 531 194,43 zł w 2019 roku zostało zrealizowane przedsięwzięcie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie polegające na przebudowie sali konferencyjnej w celu utworzenia dwóch gabinetów USG wraz z poczekalnią oraz kabiną higieniczno-sanitarną za 100 000 zł. Za kwotę 45 500,00 zł zakupiono: stół do masażu „Terapeuta M-P7.F4”, aparat do elektrostymulacji 4-kanałowy „Intelect Advanced”, aparat do mechanicznego drenażu limfatycznego „System terapii kompresji sekwencyjny”, taśmy typu TRX oraz podwieszki i linki do UGUL-a w celu prawidłowego przeprowadzania ćwiczeń pacjentów w odciążeniu z dawkowanym oporem. Z kolei za kwotę 385 694,43 zł zakupiono: wirówkę laboratoryjną, videokolonoskop i videogastroskop kompatybilne z torem wizyjnym, system monitorowania i nadzoru okołoporodowego z zestawem 4 monitorów, respirator oraz zestaw narzędzi histeroskopowych.

Dzięki wsparciu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy SPZOZ w Działdowie w 2019 r. pozyskał sprzęt dla oddziału neonatologicznego tj. stanowisko do resuscytacji, pompy strzykawkowe, wagę elektroniczną noworodka, kardiomonitor, inkubator zamknięty, pulsoksymetry stacjonarno-transportowe i materac systemu ogrzewania pacjenta o łącznej wartości 146 807,75 zł.

SPZOZ w Działdowie otrzymał wsparcie ze Stowarzyszenia Integracji i Współpracy Społecznej SPLOT na łączną kwotę 12 514,36 zł w formie telewizora, inhalatorów i sprzętu gospodarstwa domowego na wyposażenie oddziału dziecięcego m.in. kuchenka mikrofalowa, czajnik, lustra, koce itp. oraz środki finansowe w ramach funduszu prewencyjnego PZU na zakup sprzętu medycznego dla Zespołów Ratownictwa Medycznego za łączną kwotę 10 000 zł.

Inwestycje i zakupy sprzętu medycznego w SPZOZ w Działdowie w latach 2019 – 2021 Inwestycje i zakupy sprzętu medycznego w SPZOZ w Działdowie w latach 2019 – 2021

Powiat Działdowski w 2020 roku udzielił SPZOZ w Działdowie dotacji w łącznej wysokości 975 213,43 zł i przekazał środki ochrony osobistej oraz sprzęt służący przeciwdziałaniu epidemii koronawirusa, zabezpieczeniu personelu medycznego i zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentów o łącznej wartości 59 992,34 zł.  W ramach otrzymanych od Powiatu dotacji Oddział Psychiatryczny w SPZOZ w Działdowie został dostosowany do wymagań określonych w przepisach, tj. przebudowano węzły sanitarne oraz sale dla pacjentów pobudzonych za kwotę 459 816 zł, dokonano przebudowy izolatki w Oddziale Dziecięcym za 100 000 zł, zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną tj.: chłodziarkę laboratoryjną do przechowywania krwi, zamrażarkę laboratoryjną do przechowywania osocza i cieplarkę do preparatów za 32 713,91 zł. W ramach otrzymanej od Powiatu dotacji zakupiono bramki do pomiaru temperatury w związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem COVID-19 za 30 000 zł, natomiast za 333 087,36 zł zakupiono ambulans. Kwotę 19 596,16 zł wydatkowano na zakup sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopowej.

Dotacje udzielone przez Powiat Działdowski, a także środki finansowe oraz sprzęt medyczny i środki ochrony indywidualnej przekazane przez inne podmioty o łącznej wartości 3 006 041,02 zł umożliwiły SPZOZ w Działdowie zachowanie ciągłości  udzielania świadczeń zdrowotnych mieszkańcom powiatu działdowskiego oraz zabezpieczenie szpitala w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w najpotrzebniejszy sprzęt i aparaturę medyczną oraz urządzenia i środki ochrony osobistej, które były niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów i personelu w walce z COVID-19. Pozyskane środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i od organizacji pozarządowej pozwoliły na podniesienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych pracujących w SPZOZ w Działdowie.

Inwestycje i zakupy sprzętu medycznego w SPZOZ w Działdowie w latach 2019 – 2021 Inwestycje i zakupy sprzętu medycznego w SPZOZ w Działdowie w latach 2019 – 2021

W 2021 roku dzięki dotacji otrzymanej od Powiatu Działdowskiego SPZOZ w Działdowie dokonano wymiany trzech sztuk przestarzałych urządzeń dźwigowych na 3 nowoczesne dźwigi osobowe: dwa siedmioprzystankowe znajdujące się w budynku głównym szpitala i jeden dwuprzystankowy w pawilonie psychiatrycznym. Zrealizowana inwestycja wzbogaciła obiekt szpitalny w nowoczesną infrastrukturę techniczną dostosowaną do obowiązujących przepisów i zwiększyła bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz innych osób przebywających na terenie szpitala oraz wpłynęła na poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Ponadto kwotę 381 482, 20 zł przeznaczono na wkład własny do projektu pn. „Rozbudowa Oddziału Psychiatrycznego SPZOZ w Działdowie o dodatkowe skrzydło wraz ze zmianą zagospodarowania terenu przy budynku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.  Rozbudowano budynek Oddziału Psychiatrycznego o dodatkowe skrzydło, pomieszczenia na parterze w istniejącym budynku oddziału psychiatrycznego umożliwiające powiazanie z przestrzenią rozbudowaną oraz uzyskano pomieszczenia sanitarno-higienicznego dla personelu. W wyniku inwestycji uzyskano poprawę jakości i dostępności do specjalistycznych usług medycznych w obszarze zaburzeń psychicznych.

Kwotę 401 094,05 zł przeznaczono na wykonanie zadania pn. „Zakup nowoczesnej aparatury medycznej wraz z elementami TIK oraz adaptacją pomieszczeń służących diagnostyce obrazowej, radiologicznej i endoskopowej na potrzeby SPZOZ w Działdowie”. W ramach przebudowy istniejących pomieszczeń szpitalnych zlokalizowanych na parterze budynku głównego powstały gabinety: gastroskopii i kolonoskopii, w których są wykonywane badania diagnostyczne górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Pomieszczenia są wykonane w wysokim standardzie technicznym, sanitarno-higienicznym i cały obiekt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

Dzięki otrzymanej od Powiatu dotacji celowej w wysokości 300 000 zł zakupiono oprogramowanie ERP dla obszaru administracyjnego, w tym finansowo-księgowego wraz z kosztami wdrażania i bazą sprzętową. Ten nowoczesny system informatyczny zapewnia kompleksowe zarządzanie w zakresie obsługi procesów administracyjnych w placówce. Przeprowadzono także szkolenie personelu obejmujące część teoretyczną i praktyczną, w trakcie którego wszystkie przeszkolone osoby otrzymały wiedze niezbędną do obsługi systemu w zakresie odpowiednim do pełnionej funkcji i posiadanych uprawnień.

Powiat Działdowski w 2021 roku udzielił SPZOZ w Działdowie dotacji o łącznej wartości 2 082 576,25 zł. Dotacje udzielone przez Powiat Działdowski oraz środki finansowe przekazane przez inne podmioty o łącznej wartości 14 928 888,49 zł pozwoliły SPZOZ w Działdowie na zrealizowanie w 2021 roku wielu inwestycji umożliwiających podniesienie jakości świadczonych usług medycznych oraz rozszerzenie zakresu działalności szpitala np. o pracownię rezonansu magnetycznego.

W latach 2019-2021 Powiat Dziadowski udzielił SPZOZ w Działdowie wsparcia finansowego w łącznej wysokości 3 648 976,45 zł, a w SPZOZ w Działdowie zostały przeprowadzone inwestycje oraz zakupy o łącznej wartości 18 466 123,94 zł.

/zdjęcie główne przedstawia ambulans przed budynkiem szpitala/

Dodał: Benedykt Perzyński