Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 04.01.2022
Współpraca Powiatu Działdowskiego z organizacjami pozarządowymi w latach 2019-2021

Współpraca Powiatu Działdowskiego z organizacjami pozarządowymi dotyczy głównie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia. Tworząc warunki do realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, powiat corocznie wspiera merytorycznie i finansowo inicjatywy społeczne, które zaspokajają potrzeby mieszkańców powiatu.

W 2019 roku zostało podpisanych 25 umów z 16 organizacjami pozarządowymi na realizację zadań z zakresu kultury na kwotę 107 455,14 zł, 20 umów z 15 organizacjami pozarządowymi na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na kwotę 64 954,67 zł, 5 umów z 3 organizacjami pozarządowymi na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia na kwotę 14 290 zł oraz 1 umowę z 1 organizacją pozarządową na realizację zadania z zakresu ekologii na kwotę 8 460,73 zł. Powiat Działdowski w 2019 r. w ramach otwartego konkursu ofert udzielił dotacji 34 organizacjom pozarządowym na realizację 51 zadań publicznych w łącznej wysokości 195 160,54 zł.

W 2020 roku zostało podpisanych 6 umów z 6 organizacjami pozarządowymi na realizację zadań z zakresu kultury na kwotę 48 318,39 zł, 5 umów z 5 organizacjami pozarządowymi na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na  kwotę 23 500 zł oraz 3 umowy z 3 organizacjami pozarządowymi na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia na  kwotę 12 500 zł. Powiat w 2020 roku w ramach otwartego konkursu ofert udzielił dotacji 14 organizacjom pozarządowym na realizację 14 zadań publicznych w łącznej wysokości 84 318,39 zł. W 2020 roku została zrealizowana mniejsza liczba zadań ze względu na panujący w kraju stan epidemii w związku z zakażeniami wywołanymi wirusem SARS-CoV-2. Dodatkowo organizacje pozarządowe podczas realizacji zadań były zobowiązane do bezwzględnego  przestrzegania zasad ochrony epidemicznej oraz ustanowionych ograniczeń, nakazów i zakazów określonych w aktualnych przepisach prawa.

W 2021 roku zostało podpisanych 17 umów z 13 organizacjami pozarządowymi na realizację zadań z zakresu kultury na kwotę 119 991,65  zł, 13 umów z 12 organizacjami pozarządowymi na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na kwotę 66 493,56 zł oraz 2 umowy z 2 organizacjami pozarządowymi na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia na kwotę 11 000 zł. Powiat w 2021 roku w ramach otwartego konkursu ofert udzielił dotacji 26 organizacjom pozarządowym na realizację 32 zadań publicznych w łącznej wysokości 197 485,21 zł.

Powiat Działdowski w latach 2019 – 2021 w ramach otwartego konkursu ofert udzielił dotacji 43 organizacjom pozarządowym na realizację 97 zadań publicznych w łącznej wysokości 476 964,14 zł, w tym na realizację zadań z zakresu kultury – 275 765,18 zł, na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 154 948,23 zł, na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia – 37 790 zł oraz na realizację zadań z zakresu ekologii –  8 460,73 zł.

Warto podkreślić, że efektywna współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi umożliwia poszerzenie aktywności społecznej, tworzy warunki do zaspokajania potrzeb konkretnych grup społeczności lokalnej oraz sprzyja kształtowaniu poczucia współodpowiedzialności za przyszłość i rozwój powiatu działdowskiego.

 

 

 

Dodał: Benedykt Perzyński