Powiat Działdowski

A- A+

8 listopada 2011 r. została zawarta umowa dotycząca budowy sali sportowej przy Zespole Szkół w Malinowie. Wykonawcą robót została firma „Color – Bet” PPHU Robert Mendalka, ul. Graniczna 24 z Działdowa. Wartość robót zgodnie z umową to 2 109 528 zł. Natomiast całkowity koszt inwestycji tj. robót budowlanych, dokumentacji projektowej, przebudowy gazociągu i nadzoru inwestorskiego wyniesie 2 209 038 zł. Planowany termin zakończenia robót to 31.08.2013 r.

Dodał: Tomasz Karczmarczyk