Powiat Działdowski

A- A+

Etap I przebudowy ciągu rowerowego w pasie drogi powiatowej 1587 N, ul. Leśna w Działdowie zakończony!

24 listopada 2011 r. nastąpił uroczysty odbiór I etapu „Przebudowy ciągu rowerowego w pasie drogi powiatowej 1587 N, ul. Leśna w Działdowie” w kierunku Malinowa o długości 600 m realizowanego wspólnie z Gminą Miasto Działdowo. Obecnie pobudowany ciąg rowerowy stanowi przedłużenie istniejącego już w ulicy Zuchowej w Działdowie ciągu pieszo – rowerowego. Wykonawcą robót, które objęły wykonanie robót ziemnych, nawierzchni z kostki betonowej „8” na zjazdach, z kostki bezfrezowej betonowej „6” na ścieżce rowerowej i ustawienie pionowych znaków drogowych, został w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego Rejonowy Związek Spółek Wodnych z Działdowa. Dodatkowo ustawiono też barierki ochronne.

Całkowity koszt  przedsięwzięcia wyniósł 139 357,22 zł brutto. Środki Powiatu Działdowskiego i Gminy Miasto Działdowo rozłożyły się po połowie.

Dodał: Benedykt Perzyński