Powiat Działdowski

A- A+

Cztery projekty Powiatu Działdowskiego otrzymają dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych!

30 sierpnia br. Prezes Rady Ministrów zatwierdził Listę zadań powiatowych oraz zadań gminnych przeznaczonych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku dla województwa warmińsko-mazurskiego.

Na liście zatwierdzonych projektów znajdują się również 4 złożone przez Powiat Działdowski:

1.Remont (odnowa) drogi powiatowej nr 1353N Lidzbark – Bryńsk na odcinku od km 1+530,00 do km 4+830,00.

Wartość całkowita projektu: 1 800 000 zł

2.Przebudowa drogi powiatowej nr 1373N Gralewo – Filice na odcinku od km 8+439,00 do km 12+111,50

Wartość całkowita projektu: 3 260 000 zł

3.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1373N od km 4+449,22 do km 6+960,00 odc. Gralewo – Turza Wielka

Wartość całkowita projektu: 2 100 000  zł

4.Odnowa całkowita nawierzchni drogi powiatowej Nr 1304N na odcinku Wierzbowo -Narzym

Wartość projektu: 1 011 288 zł

Wnioskowane kwoty dofinansowania z FDS oraz wkłady własne Powiatu Działdowskiego rozkładają się po 50%.

Dodał: Benedykt Perzyński