Powiat Działdowski

A- A+

Odbiór kolejnej inwestycji Powiatu Działdowskiego (film)

9 sierpnia br. odebrana została kolejna inwestycja powiatowa pn. ,,Odnowa nawierzchni drogi powiatowej  Nr 1304 N na odcinku Wierzbowo-Narzym”. Długość odnowionej nawierzchni to 2,623 km.

Galeria

W odbiorze uczestniczyli: starosta Paweł Cieśliński, wicestarosta Marian Brandt, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Jerzy Grochocki, zaś ze strony Wykonawcy prezes zarządu spółki Radosław Rutyna, przy udziale m. in. wójta gminy Iłowo-Osada Sebastiana Cichockiego i wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Działdowskiego Piotra Olszewskiego.

Galeria

Zakres robót objął m.in. mechaniczne wyrównywanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową średnio 100 kg/m² – 1281,22 t, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grub. 4cm po zagęszczeniu-12664,89m², mechaniczną ścinkę i uzupełnienie poboczy z kruszywem łamanym 0-31,50mm szer. 1,25m i gr. 12,00cm – 6373,75m² oraz wykonanie oznakowania poziomego jezdni wraz z liniami krawędziowymi – 611,88m².

Galeria

Wartość inwestycji, której wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych  „PRDI” S.A. z Mławy, wyniosła: 1 002 677,99 zł.

Odbiór kolejnej inwestycji Powiatu Działdowskiego (film)
Fot: Piotr UtrataDodał: Benedykt Perzyński