Powiat Działdowski

A- A+

Kolejne inwestycje Powiatu Działdowskiego zrealizowane!

29 maja br. odbyły się odbiory końcowe robót inwestycyjnych: „Przebudowa chodnika w m. Groszki w ciągu drogi powiatowej nr1256 N” i „Przebudowa chodnika w m. Rybno ul. Lubawska w ciągu drogi powiatowej Nr 1267 N” zaś 5 czerwca br. kolejnych: Przebudowa drogi powiatowej nr 1591 N na odcinku Iłowo-Janowo oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1556 N w m. Sochy.

Galeria

Przebudowa chodnika w m. Groszki w ciągu drogi powiatowej nr 1256 N dokonana została na długości  ok. 400 mb. i objęła zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem o powierzchni 214,50 m², chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem o powierzchni 460 m². Wykonawcą inwestycji była firma: Wojciech Zgliczyński Zakład Betoniarski. Koszt inwestycji wyniósł 123 626,11 zł., w tym dotacja z Gminy Rybno w wysokości  61 813 zł. 

Przebudowa chodnika w m. Rybno ul. Lubawska w ciągu drogi powiatowej Nr 1267 N dokonana została na długości ok. 50 mb. i objęła zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem o powierzchni 34,50 m2 i chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem o powierzchni 73,80 m2. Wykonawcą inwestycji była firma: Wojciech Zgliczyński Zakład Betoniarski. Koszt inwestycji wyniósł 32 549,61 zł, w tym dotacja z Gminy Rybno w wysokości 16 274,80 zł.

Galeria

Przebudowa drogi powiatowej nr 1591 N na odcinku Iłowo-Janowo objęła powierzchnię 11256 m² na długości 2017 mb., w tym perony dla pasażerów o powierzchni 48 m² i zjazdy o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 823 m². Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych „PRDI” S.A. z Mławy. Całkowity koszt przebudowy wyniósł 829 634, 05 zł, w tym dotacja z Gminy Iłowo-Osada w wysokości 414 817 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1556 N w m. Sochy objęła powierzchnię 1001 m² na długości 182 mb., w tym chodniki o powierzchni 22 m² Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych „PRDI” S.A. z Mławy. Całkowity koszt przebudowy drogi powiatowej nr 1556 N w m. Sochy wyniósł 106 804,93 zł, w tym dotacja z Gminy Iłowo-Osada w wysokości 53 402 zł.

Galeria

Fot: Piotr Utrata i Krzysztof ChylińskiDodał: Benedykt Perzyński