Powiat Działdowski

A- A+

Informujemy, że decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dn. 23 września 2019 r. projekt Powiatu Działdowskiego nr RPWM.03.01.00-28-0016/10 „Informatyzacja usług publicznych Powiatu Działdowskiego” otrzyma dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, uzyskując łącznie 31 pkt. w ramach oceny kryteriów merytorycznych.

Dodał: Benedykt Perzyński