Powiat Działdowski

A- A+

Umowa na realizację projektu pn. Informatyzacja usług publicznych Powiatu Działdowskiego podpisana!

30 września br. w Olsztynie nastąpiło uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie reprezentowanym przez marszałka Gustawa Marka Brzezina i Wicemarszałka Mirona Sycza, a Powiatem Działdowskim reprezentowanym przez starostę Pawła Cieślińskiego, wicestarostę Mariana Brandta przy kontrasygnacie skarbnik Urszuli Wojtczyk na realizację projektu: RPWM.03.01.00-28-0016/19 Informatyzacja usług publicznych Powiatu Działdowskiego. Zakończenie finansowe realizacji projektu nastąpi 30 listopada 2020 r.  

Galeria

Całkowita wartość projektu wynosi 1 266 900,00 zł, zaś kwota dofinansowania ze środków UE to 1 073 897,11 zł.

Galeria

Fot: P. UtrataDodał: Benedykt Perzyński