Powiat Działdowski

A- A+

Odbiór 5,5-kilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 1365N Kurki- Petrykozy- gr. powiatu. Etap I

7 grudnia 2021 r. odebrana została inwestycja: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1365N Kurki- Petrykozy- gr. powiatu od km 0+000 do km 10+407- I Etap 5,5 km”. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „WAPNOPOL” Adam Nowakowski z Glinojecka.

W uroczystym odbiorze 5,5-kilometrowego odcinka drogi uczestniczyli m. in. poseł na Sejm RP Robert Gontarz, senator RP Bogusława Orzechowska, wojewoda Artur Chojecki, starosta Paweł Cieśliński, wicestarosta Krzysztof Aurast, wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński, radni powiatowi: Janusz Kaczmarek  i Jarosław Gawenda, zaś ze strony wykonawcy Adam Nowakowski.

Opis robót:

– Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa – 1538,430 m2,

– Zjazdy z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa – 404,99 m2,

– Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca AC 16W 50/70, grubość po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowo-żwirowa, – 31 294,866 m2,

– Ułożenie warstwy ścieralnej AC 11 S 50/70 z betonu asfaltowego , grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowo-żwirowa – 31 591,960 m2,

Wartość zadania: 5 100 422,10 zł brutto, z czego:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg:                3 315 274,36 zł

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:     1 485 147,74 zł

Gmina  Działdowo:                                           300 000,00 zł

/zdjęcie główne przedstawia uczestników odbioru drogi przecinających wstęgę/

Galeria

Materiał filmowy: Moje Działdowo

Dodał: Benedykt Perzyński