Powiat Działdowski

A- A+

Odbiór inwestycji: „Przebudowa drogi na ul. Jeleńskiej w Lidzbarku wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na drodze powiatowej nr 1280N’’

29 listopada 2021 r. odebrana została inwestycja: „Przebudowa drogi na ul. Jeleńskiej w Lidzbarku wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na drodze powiatowej nr 1280N’’, której wykonawcą była spółka: Altor Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego. W uroczystym odbiorze uczestniczyli m. in. poseł na Sejm RP Robert Gontarz, senator RP Bogusława Orzechowska, wicewojewoda Piotr Opaczewski, wicestarosta Krzysztof Aurast i zastępca burmistrza Lidzbarka Janusz Bielecki.

Opis robót:

– długość przebudowanego odcinka: 1,806km,

– ułożenie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego: 6 777,600m²,

– wykonanie ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej: 1 519,500 m².

Wartość zadania: 1 641 458,48 zł brutto.

Galeria

Dodał: Benedykt Perzyński