Powiat Działdowski

A- A+

Odbiór inwestycji drogowej pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1351 Chełsty-Ciechanówko, etap I od km 1+700 do km 2+529”

1 sierpnia br. dokonano odbioru inwestycji drogowej pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1351 Chełsty-Ciechanówko, etap I od km 1+700 do km 2+529”, której wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Inżynieryjnych  „PRDI” S.A z Mławy.

Wartość inwestycji :  240 144,71 zł.

Galeria

Zakres robót objął m. in. ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4cm po zagęszczeniu na mijankach i skrzyżowaniu – 259,20m², mechaniczne wyrównywanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową średnio 100kg/m² – 259,20t, ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4cm po zagęszczeniu na mijankach i skrzyżowaniu – 220,00m² oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grub. 4cm po zagęszczeniu-2731,00m², ścinkę pobocza wraz z uzupełnieniem z kruszywa łamanego 0-31,50mm szer. 1,50m i gr. 10,00cm-2430,00m², a także oznakowanie poziome jezdni, linie krawędziowe-194,40m².

Galeria

W odbiorze uczestniczyli: starosta Paweł Cieśliński, dyrektor PZD w Działdowie Jerzy Grochocki, pracownik  Działu Technicznego PZD w Działdowie Kazimierz Skonieczny, kierownik Bazy Sprzętu i Transportu w Lidzbarku Jerzy Kopański, majster  Bazy Sprzętu i Transportu w Lidzbarku Paweł Sadowski oraz  prezes Zarządu PRDI S.A w Mławie Radosław Rutyna i wiceprezes tej firmy Maciej Beniuk.

Dodał: Benedykt Perzyński