Powiat Działdowski

A- A+

Dzięki zawartej umowie pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Arturem Chojeckim, a Powiatem Działdowskim reprezentowanym przez starostę Pawła Cieślińskiego, wicestarostę Mariana Brandta  przy kontrasygnacie skarbnika Urszuli Wojtczyk udzielone zostanie dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Nowej w Płośnicy w ciągu drogi powiatowej nr 1286N” w kwocie ok. 774 tys. zł.

Ponadto, z Funduszu Dróg Samorządowych już w niedługim czasie dofinansowane będą następujące zadania realizowane przez Powiat Działdowski:

  1. Remont (odnowa) drogi powiatowej nr 1353N Lidzbark-Bryńsk na odcinku od km 1+530,00 do km 4+830,00;
  2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1373 Gralewo-Filice na odcinku od km 8+439,00 do km 12+111,50;
  3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1373 od km 4+449,22 do km 6+960,00 odc. Gralewo-Turza Wielka;
  4. Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1304N na odcinku Wierzbowo-Narzym.
Dodał: Benedykt Perzyński