Powiat Działdowski

A- A+

16 lipca br. w Olsztynie zawarta została umowa pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim/Zarządem Dróg Wojewódzkich, reprezentowanym przez zcę Dyrektora ds. Zarządzania Siecią, a Powiatem Działdowskim, reprezentowanym przez starostę Pawła Cieślińskiego, wicestarostę Mariana Brandta przy kontrasygnacie skarbnika Urszuli Wojtczyk na realizację zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo-Mławka” dla części pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz zatok autobusowych na odcinku Działdowo-Kisiny – Etap I „.

Planowany koszt realizacji wyniesie 3,6 mln zł z czego wkład Powiatu Działdowskiego w formie dotacji wyniesie 700 tys. zł.

Dodał: Benedykt Perzyński