Powiat Działdowski

A- A+

Odbiór inwestycji „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Działdowie przy ul. Lidzbarskiej”

5 października 2018 r. odebrana została kolejna inwestycja Powiatu Działdowskiego pn. „Termomodernizacja budynku administracyjno – biurowego w Działdowie przy ul. Lidzbarskiej”. Wykonawcą robot budowlanych była firma: Andrzej Kamiński. Usługi Ogólnobudowlane i Konserwacja Zabytków „KAMIX” z Działdowa.

Galeria

W odbiorze uczestniczyli: wicestarosta Marian Brandt, zastępca dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Krzysztof Chyliński, inspektor Nadzoru Inwestycyjnego Andrzej Wiśniewski, pracownik Działu Technicznego PZD Kazimierz Skonieczny i pracownik Działu Administracyjnego PZD Roman Ostrowski, zaś ze strony wykonawcy: właściciel firmy Andrzej Kamiński.

Galeria

Prace nad realizacją projektu objęły najpierw opracowanie dokumentacji technicznej, a następnie roboty budowlane, na które złożyły się: docieplenie ścian zewnętrznych stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, wymianę stolarek: okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.w.u. i c.o. wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej produkującej energię na potrzeby własne (typ off-grid) oraz modernizację instalacji elektrycznej oświetlenia. Zamontowana została również instalacja odgromowa.

Koszt inwestycji wyniósł 349 456,21 zł.

Fot: Piotr UtrataDodał: Benedykt Perzyński