Powiat Działdowski

A- A+

Poszerzenie jezdni w Bryńsku

3 października 2018 r. nastąpił uroczysty odbiór powiatowej inwestycji drogowej pn. Poszerzenie jezdni w miejscowości Bryńsk w ciągu drogi powiatowej nr 1353N.  W odbiorze uczestniczyli m.in. wicestarosta Marian Brandt, naczelnik Wydziału Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej UMiG w Lidzbarku Mariusz Badaczewski, zastępca dyrektora PZD w Działdowie Krzysztof Chyliński oraz przedstawiciel wykonawcy, czyli właściciel firmy „Roboty Drogowe Sławomir  Jachurski” z Działdowa Sławomir Jachurski.

Poszerzenie jezdni w Bryńsku

Roboty objęły wykonanie podbudowy i nawierzchni z betonu asfaltowego ona długości 868 mb i szerokości 0,55 m. Całkowity koszt inwestycji zamknął się w kwocie 55 001,89 zł, z czego 37 501,89 zł to wkład własny Powiatu Działdowskiego, zaś 17 500,00 zł to pomoc finansowa Gminy Lidzbark.

Fot: Krzysztof ChylińskiDodał: Benedykt Perzyński