Powiat Działdowski

A- A+

Odbiór przebudowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1294 N w m. Nick

24 marca br. dokonano odbioru inwestycji pn. ,,Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1294 N w miejscowości Nick’’. W odbiorze uczestniczyli: starosta Paweł Cieśliński, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Krzysztof Chyliński, kierownik Bazy Sprzętu i Transportu w Lidzbarku Jerzy Kopański, pracownik Bazy Sprzętu i Transportu w Lidzbarku Paweł Sadowski, zaś ze strony wykonawcy, czyli firmy: Wojciech Zgliczyński, Zakład Betoniarski w Działdowie, jej właściciel.

Galeria

Długość przebudowanego chodnika to  290 mb.

Koszt przebudowy został rozłożony po 50% na Powiat Działdowski oraz Gminę Lidzbark i wyniósł łącznie: to 90 455,66 zł.

Galeria

Dodał: Benedykt Perzyński