Powiat Działdowski

A- A+

Odbiór końcowy II etapu remontu drogi powiatowej Chełsty-Ciechanówko

22 kwietnia br. komisja w składzie: starosta Paweł Cieśliński, dyrektor PZD w Działdowie Krzysztof Chyliński, kierownik BSiT w Lidzbarku Jerzy Kopański, właściciel firmy wykonawczej Adam  Nowakowski, oraz kierownik budowy Robert Stęplowski, dokonała odbioru końcowego inwestycji pn.: ,,Remont (odnowa) drogi powiatowej nr 1351 Chełsty – Ciechanówko, etap II od km 1+015 do km 1+700’’.

– Długość: 0,685 km,

– Ułożenie warstwy  wyrównawczej na pow. 2192,00 m2

– Ułożenie w-wy ścieralnej AC 11 S 50/70 z betonu asfaltowego o grub. 4cm po zagęszczeniu z transportem masy.- 2123,50m2,

– Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym  0-31,50mm szer. 1,50m i gr.- 2055,00m2

Wykonawcą inwestycji była firma PTH „WAPNOPOL” Adam Nowakowski.

Galeria

Dodał: Benedykt Perzyński