Powiat Działdowski

A- A+

Galeria

Odbioru końcowego dokonała komisja w składzie:
1. Roman Lewandowski – Starostwo Powiatowe Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru – Przewodniczący Komisji
2. Piotr Utrata – Starostwo Powiatowe Naczelnik Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji – Członek Komisji
3. Dominika Sałwińska – Starostwo Powiatowe Podinspektor w Wydziale Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji – Członek Komisji
4. Błażej Michalak – Starostwo Powiatowe Podinspektor w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym – Członek Komisji
Wykonawca:
1. Piotr Rutyna „Piotr Rutyna Firma Budowlana” – Kierownik Budowy
2. Bożena Ankiewicz – Nadzór Konserwatorski

przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Mariusza Margalskiego

Koszt robót wyniósł 1 067 633,26 zł brutto.

Galeria

Dodał: Benedykt Perzyński