Powiat Działdowski

A- A+

13 maja br. dokonano odbioru inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1373 N Gralewo – Filice na odcinku od km 8+439,00 do km 12 + 111,50”, wykonanej przez PTH „WAPNOPOL” Adam Nowakowski z Glinojecka.

Galeria

W odbiorze uczestniczyli: starosta paweł Cieśliński, wójt Mirosław Zieliński, dyrektor PZD w Działdowie i przewodniczący komisji Krzysztof Chyliński, właściciel firmy wykonawczej Adam Nowakowski, inspektor nadzoru inwestycyjnego Jerzy Grochocki, kierownik budowy Robert Stęplowski, kierownik Działu Technicznego PZD Kazimierz Skonieczny i naczelnik WSGIiP Starostwa Powiatowego w Działdowie Piotr Utrata.

Galeria

Koszt inwestycji wyniósł 1 857 963,36 zł brutto i został rozłożony zgodnie z umową po 50% na Powiat Działdowski i Województwo Warmińsko-Mazurskie.

Dodał: Benedykt Perzyński