Powiat Działdowski

A- A+

Owocna współpraca samorządów

30 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Działdowie została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Działdowskim reprezentowanym przez starostę Pawła Cieślińskiego i wicestarostę Krzysztofa Aurasta przy kontrasygnacie skarbnik Urszuli Wojtczyk, a Gminą Grodziczno reprezentowaną przez wójta Tomasza Szczepańskiego, przy kontrasygnacie skarbnika jacka Grzywacza, dotycząca udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziczno na realizację zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rynek na działkach nr 236 i 203 o długości 590 m”.

Wartość realizacji robót budowlanych wynosi 325 312,25 zł w tym dotacja  Powiatu Działdowskiego w wysokości 100 000,00 zł.

Niniejsza inwestycja ma być zakończona jeszcze w tym roku.

Wyżej wymieniona umowa jest wynikiem Listu Intencyjnego w sprawie wspólnego przedsięwzięcia drogowego, mającego na celu poprawienie stanu technicznego drogi gruntowej od miejscowości Grądy (gm. Rybno), poprzez teren gminy Grodziczno, Lasów Państwowych do drogi łączącej Kiełpiny z Tarczynami (gm. Lidzbark), podpisanego 2 marca br. w Działdowie przez Powiat Działdowski, Gminę Lidzbark, Gminę Rybno, Gminę Grodziczno i Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Lidzbark.

Dodał: Benedykt Perzyński