Powiat Działdowski

A- A+

Podpisanie umowy na przebudowę ulicy Lipowej w Płośnicy

1 września br. w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie odbyło się podpisanie umowy  dotyczącej inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Lipowej w Płośnicy w ciągu drogi powiatowej nr 1288N’’. W spotkaniu uczestniczyli starosta Paweł Cieśliński, wicestarosta Krzysztof Aurast, naczelnik WSGIiP Mariusz Grabiński, kierownik RZSW Tomasz Rozentalski, główna księgowa RZSW Agnieszka Świder, dyrektor PZD Krzysztof Chyliński i kierownik DT PZD Kazimierz Skonieczny.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego wykonawcą robót drogowych został Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Działdowie.

Powiat Działdowski otrzymał na realizację powyższego zadania dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych.

Sposób finansowania:

– Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg:              2.825.598,53 zł

– środki Powiatu Działdowskiego:                 1.210.970,80 zł

                         Ogółem wartość zadania:      4.036.569,33 zł 

Długość przebudowanego odcinka wyniesie 0,75 km.

W ramach przebudowy planuje się poszerzenie istniejącej nawierzchni do 6m. Zostaną ułożone dwie nowe warstwy: wyrównawcza z betonu asfaltowego oraz warstwa ścieralna. Ponadto planowane są nowe zjazdy do posesji oraz parkingi. Na przeważającej długości odcinka zaprojektowany został chodnik obustronny oraz odwodnienie wgłębne wraz z ustawieniem krawężnika betonowego na podsypce cementowo-piaskowej oraz obrzeżami betonowymi 8×30. Chodnik wykonany zostanie z kostki betonowej o grubości 6 cm, natomiast na zjazdach i zatokach postojowych z kostki o grubości 8 cm. Projektowane przejścia dla pieszych będą wyposażone w 4 wyspy azylu dla pieszych. Dodatkowo w ramach zadania zaplanowano wykonanie kanału technologicznego wraz posadowieniem studni kablowych.

Inwestycja zakończona zostanie we wrześniu 2024 r.

Dodał: Benedykt Perzyński