Powiat Działdowski

A- A+

Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 1365 N dr. woj. 544 Kurki- Petrykozy- granica województwa w m. Łążek. II etap

7 marca br. w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie miało miejsce podpisanie umowy na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1365 N dr. woj. 544 Kurki- Petrykozy- granica województwa w m. Łążek od km. 0+000 do km 10+407- II etap 4+907 km”. W spotkaniu uczestniczyli: wicestarosta Krzysztof Aurast, członek zarządu Janusz Kaczmarek, dyrektor PZD Krzysztof Chyliński oraz właściciel Przedsiębiorstwa Transportowo-Handlowego „WAPNOPOL” z Glinojecka Adam Nowakowski.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej drogi powiatowej nr 1365N. Początek przebudowy zlokalizowany jest za skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 544 koniec zlokalizowany jest na granicy województwa warmińsko-mazurskiego za miejscowością Petrykozy.

W ramach przebudowy drogi planuje się wykonać w szczególności: przebudowę nawierzchni drogowych celem przywrócenia równości profilu poprzecznego i podłużnego, poszerzenia oraz wzmocnienia, konserwację rowów przydrożnych, konserwację/remont istniejących przepustów, przebudowę chodników i zjazdów na posesje przyległe do drogi, odnowę, uzupełnienie oznakowania wg projektu stałej organizacji ruchu.

Sposób finansowania:

Powiat Działdowski: 5%, czyli 391 485,62 zł,
Rządowy Fundusz Polski Ład: 95%, czyli 7 438 226,71 zł,
Ogółem: 7 829 712,33 zł.

/zdjęcie główne przedstawia 4 mężczyzn siedzących przy stole/

Fot: PZD w DziałdowieDodał: Benedykt Perzyński