Powiat Działdowski

A- A+

Uroczyste otwarcie nowej siedziby lidzbarskiej filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie

7 marca br. miało miejsce uroczyste otwarcie nowej siedziby lidzbarskiej filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie. Obecnie jest ona usytuowana w budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. K. Baczyńskiego w Lidzbarku przy ul. Garbuzy 20, na parterze. W otwarciu uczestniczyli m.in. poseł Zbigniew Ziejewski, marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin, starosta Paweł Cieśliński, burmistrz Maciej Sitarek, radny powiatu Paweł Mostowicz, dyrektor PP-P w Działdowie Wojciech lipka, kierownik filii Justyna Burzyńska i dyrektor lidzbarskiego LO Dorota Sadowska.

Zaadaptowane pomieszczenia podniosły komfort świadczonych usług specjalistycznych, ponieważ gabinety są obecnie przestrzenne i estetyczne. W filii poradni na pełnych etatach pracuje dwóch pedagogów, logopeda oraz psycholog, którzy świadczą swoje usługi młodym mieszkańcom gminy Lidzbark. Wspierają oni również swoją wiedzą szkoły i placówki oświatowe z tego rejonu.

Adaptację pomieszczenia na potrzeby lidzbarskiej filii przeprowadzono ze środków Powiatu Działdowskiego.

Dodał: Benedykt Perzyński