Powiat Działdowski

A- A+

Rok w powiecie – inwestycje drogowe

Realizacja zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych

Dzięki uzyskanym dofinansowaniom przebudowano wiele kilometrów dróg, co znacząco wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa w regionie. Warto przypomnieć, iż 6 grudnia 2017 r. starosta Marian Janicki odebrał w Olsztynie prestiżowe wyróżnienie od Warmińsko-Mazurskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego za najwyższy poziom bezpieczeństwa  ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim.

Przebudowano:

 1. drogę powiatową Nr 1274 N Gronowo – Rybno. Koszt inwestycji to 827 985,57 zł, z czego 682 740 zł to środki z PROW, 45 123,57 zł to środki Powiatu Działdowskiego, zaś 100 122 zł to środki Gminy Rybno.
 2. drogę powiatową Nr 1288 N Wielki Łęck – Płośnica – Burkat na odcinku Wielki Łęck – Płośnica od km 0+018,00 do km5+483,00. Koszt inwestycji: 1 993 013 zł, z czego 996 506 zł to środki z Budżetu Państwa, 488 289,53 zł to środki Powiatu Działdowskiego, zaś 508 218 zł to środki Gminy Płośnica;
 3. drogę powiatową Nr 1593N na odcinku o długości 1400 mb do m. Pruski. Koszt inwestycji: 479 191,99 zł, z czego 239 596,99 zł to środki Powiatu Działdowskiego, zaś 239 595 zł to środki Gminy Iłowo-Osada;
 4. drogę powiatową nr 1373N na odcinku od skrzyżowania z drogą W-538 do wiaduktu kolejowego. Koszt inwestycji: 77 454,95 zł, z czego 39 811,95 zł to środki Powiatu Działdowskiego, zaś 37 643 zł to środki Gminy Rybno;
 5. drogę powiatową nr 1255N w Prusach. Koszt inwestycji: 37 157,32 zł, z czego 18 578,72 zł to środki Powiatu Działdowskiego, zaś 18 578,60 to środki Gminy Rybno;
 6. drogę powiatową nr 1365N na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z drogą W544. Koszt inwestycji: 178 872,26 zł, z czego 90 419,96 zł to środki Powiatu Działdowskiego, zaś 88 452,30 zł to środki Gminy Działdowo;
 7. drogę powiatową Nr 1255N w Koszelewach (skrzyżowanie). Koszt inwestycji pokryty z budżetu Powiatu Działdowskiego w wysokości 11 233,59 zł;
 8. ulicę Jeleńską w m. Lidzbark w ciągu drogi powiatowej nr 1280 N Lidzbark – Koszelewy. Koszt inwestycji pokryty z budżetu Powiatu Działdowskiego w wysokości 21 889,41 zł.

Galeria

Przebudowano również:

 1. chodnik i zatokę autobusową w Zalesiu w ciągu drogi powiatowej nr 1300N . Koszt inwestycji: 40 386,74 zł, z czego 20 193,44 zł to środki Powiatu Działdowskiego, zaś 20 193,30 zł to środki Gminy Płośnica;
 2. chodnik w Niechłoninie w ciągu drogi powiatowej nr 1361N. Koszt inwestycji: 90 012,69 zł, z czego 45 006,39 zł to środki Powiatu Działdowskiego, zaś 45 006,30 zł to środki Gminy Płośnica;
 3. chodnik w Rutkowicach w ciągu drogi powiatowej nr 1288N. Koszt inwestycji: 12 873,92 zł, z czego 6 436,96 zł to środki Powiatu Działdowskiego, zaś 6 436,96 zł to środki Gminy Płośnica;
 4. chodnik w Wąpiersku w ciągu drogi powiatowej nr 1280N. Koszt inwestycji: 19 883,26 zł, z czego 9 941,66 zł to środki Powiatu Działdowskiego, zaś 9 941,60 zł to środki Gminy Lidzbark;
 5. chodnik w Adamowie w ciągu drogi powiatowej nr 1298N. Koszt inwestycji: 53 679,59 zł, z czego 26 839,89 zł to środki Powiatu Działdowskiego, zaś 26 839,70 zł to środki Gminy Lidzbark;
 6. zatokę autobusową i chodnik w Jamielniku w ciągu drogi powiatowej nr 1353N. Koszt inwestycji: 25 659,42 zł, z czego 12 829,72 zł to środki Powiatu Działdowskiego, zaś 12 829,70 zł to środki Gminy Lidzbark;
 7. chodnik w Bryńsku w ciągu drogi powiatowej nr 1353N. Koszt inwestycji: 48 138,73 zł, z czego 24 069,43 zł to środki Powiatu Działdowskiego, zaś 24 069,30 zł to środki Gminy Lidzbark;
 8. chodnik – budowa peronów w Bełku w ciągu drogi powiatowej nr 1292 N. Koszt inwestycji: 10 239,87 zł, z czego 5 119,97 zł to środki Powiatu Działdowskiego, zaś 5 119,90 zł to środki Gminy Lidzbark;
 9. chodnik w Petrykozach w ciągu drogi powiatowej nr 1363N. Koszt inwestycji: 45 898,63 zł, z czego 22 949,33 zł to środki Powiatu Działdowskiego, zaś 22 949,30 zł to środki Gminy Działdowo;
 10. chodnik w Gnojnie w ciągu drogi powiatowej nr 1304 N. Koszt inwestycji: 44 671,63 zł, z czego 22 335,83 zł to środki Powiatu Działdowskiego, zaś 22 335,80 zł to środki Gminy Działdowo;
 11. chodnik i zatokę autobusową w Turzy Wielkiej w ciągu drogi powiatowej nr 1373N. Koszt inwestycji: 191 404,42 zł, z czego 95 702,22 zł to środki Powiatu Działdowskiego, zaś 95 702,20 zł to środki Gminy Działdowo;
 12. chodnik w Działdowie, ul. Księżodworska (od ul.Kajki do ul.Sienkiewicza) w ciągu drogi powiatowej nr 1363N. Koszt inwestycji: 40 400,95 zł, z czego 20 200,55 zł to środki Powiatu Działdowskiego, zaś 20 200,40 zł to środki Gminy Miasto Działdowo;
 13. chodnik i miejsca postojowe we Wlewsku w ciągu drogi powiatowej nr 1335 N. Koszt inwestycji: 24 909,38 zł, z czego 12 454,78 zł to środki Powiatu Działdowskiego, zaś 12 454,60 zł to środki Gminy Lidzbark;
 14. parking w Nowym Dłutowie w ciągu drogi powiatowej nr 1294N. Koszt inwestycji: 16 793,77 zł, z czego 8 396,97 zł to środki Powiatu Działdowskiego, zaś 8 396,80 zł to środki Gminy Lidzbark.

Wykonano także ustawienie poręczy energochłonnych w Jabłonowie w ciągu drogi powiatowej nr 1294N. Koszt inwestycji: 20 959,20 zł, z czego 10 479,60 zł to środki Powiatu Działdowskiego, zaś 10 479,60 zł to środki Gminy Lidzbark.

Sporządzono również dokumentacje techniczne przyszłych inwestycji drogowych dotyczących:

 1. przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 1255N i nr 1290N w m. Płośnica. Koszt: 16 000 zł, z czego 8 000zł to środki Powiatu Działdowskiego, zaś 8 000 zł to środki Gminy Płośnica;
 2. przebudowy drogi powiatowej nr 1349N od drogi wojew. nr 538 Jeglia – Gronowo i drogi powiatowej nr 1274 N od gr. powiatu do m. Gronowo. Koszt: 38 000 zł, z czego 19 000zł to środki Powiatu Działdowskiego, zaś 19 000 zł to środki Gminy Rybno;
 3. budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1363N w m. Księży Dwór. Koszt: 18 000 zł, z czego 9 000zł to środki Powiatu Działdowskiego, zaś 9000 zł to środki Gminy Działdowo.
 4. przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1304N na odcinku między Przełękiem a Jabłonowem. Koszt inwestycji pokryty ze środków Powiatu Działdowskiego w wysokości 25 215 zł.

Galeria

Dodał: Benedykt Perzyński