Powiat Działdowski

A- A+

Realizacja „Programu kształtowania i pielęgnacji zadrzewień przydrożnych dróg”

Utworzenie nowej alei przydrożnej na drodze powiatowej nr 1361N Gródki – Niechłonin- Szronka /granica powiatu/ na odcinku Niechłonin- granica powiatu, to w naszym powiecie zwiastun realizacji „Programu kształtowania i pielęgnacji zadrzewień przydrożnych dróg wojewódzkich i powiatowych w województwie warmińsko- mazurskim”, który będzie wdrażany w latach 2015-2018. Celem tego projektu, wspartego środkami finansowymi pochodzącymi z Unii Europejskiej w okresie 3 lat, w wysokości 5 mln złotych dla wszystkich uczestników programu, jest opracowanie wieloletniego programu uzupełnienia i właściwej pielęgnacji istniejącego zadrzewienia przydrożnego, a także odtworzenie zadrzewień przydrożnych przez nowe nasadzenia drzew w pasach dróg powiatowych.

Przedstawiciele władz samorządowych, gminnych i wojewódzkich oraz służb powiatowych w dniu 17 października 2014 roku zainaugurowali realizację nasadzeń drzew w pasie drogowym drogi powiatowej. Swój czas poświęcili w tym celu m.in. starosta Marian Janicki i wicestarosta Witold Ostrowski.

W akcji sadzenia drzew, którą zorganizowali i sprawnie przeprowadzili dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Jerzy Grochocki i jego zastępca Krzysztof Chyliński, uczestniczyli licznie przybyli członkowie rady i zarządu powiatu działdowskiego, służb powiatowych oraz przedstawiciele gmin m.in. swoje drzewka wsadził wójt gminy Płośnica Krzysztof Groblewski, radna do sejmiku wojewódzkiego Teresa Nowakowska i wiele innych osób. W krótkim czasie wzdłuż kilkuset metrowego odcinka drogi zostało wsadzonych 200 sztuk drzewek (lipy, jarzębie i klony).

Opracowanie: PZD i Starostwo Powiatowe w Działdowie.

Galeria

Dodał: Benedykt Perzyński