Powiat Działdowski

A- A+

Zakończona przebudowa drogi powiatowej Nr 1595 N dr.woj. 544 Iłowo – Osada – Dwukoły, ul. Leśna w Iłowie-Osada, od km 0+006 do km 0+697 o długości 691 m.

W dniu 10 września 2014 roku w obecności przedstawicieli Wykonawcy, Gminy Iłowo – Osada, Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie i Powiatu Działdowskiego dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowy drogi pow. Nr 1595 N dr.woj. 544 Iłowo Osada-Dwukoły, ul. Leśna w Iłowie-Osadzie”.

Drogą nr 1595 N odbywa się transport pasażerski i towarowy, w tym: przewóz nie tylko płodów rolnych i zwierzęcych, ale także materiałów budowlanych, paliw oraz na potrzeby gospodarki leśnej Lasów Państwowych .
Droga powiatowa nr 1595 N prowadzi bezpośrednio lub pośrednio do znajdujących się na tym obszarze:

 1. Nadleśnictwa Dwukoły,
 2. Ośrodka Szkolenia Kierowców przy ul. Leśnej
 3. Punktu Sprzedaż art. używanych przy ul. Leśnej
 4. Budynku i terenu, w którym w latach 1941-1945 znajdował się przejściowy obóz hitlerowski dla dzieci i osób dorosłych oraz pomnik: Dla uczczenia: Pamięci dzieci i osób dorosłych zmarłych w hitlerowskim obozie w Iłowie w latach 1941-1945, który się mieści przy ul. Leśnej
 5. Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowo -Usługowe “Dampol” przy ul. Tysiąclecia (poprzeczna od ul. Leśnej)
 6. Sklepu spożywczego ul. Kochanowskiego (poprzeczna od ul. Leśnej)
 7. Sklepu Spożywczo – Przemysłowy ELZEN ul. Wdzięczna (poprzeczna od ul. Leśnej)
 8. Gminnego Stadionu Sportowego ul. Akacyjna (poprzeczna od ul. Leśnej)
 9. Gminnej oczyszczalni ścieków w Iłowie-Osadzie przy ul. Krzywej (poprzeczna od ul. Leśnej)
 10. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Leśnej
 11. Centrum Stomatologicznego z siedzibą ul. Leśna
 12. Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie – Osadzie im. Ks. E. Domańskiego przy ul. Leśnej.
 13. Hali Sportowej przy ul. Leśnej.

Droga powiatowa 1595N (ul. Leśna) z uwagi na ochronę przeciwpożarową i ratownictwo stanowi główny ciąg komunikacyjny dla zabudowy jednorodzinnej umiejscowionej bezpośrednio przy kompleksie leśnym stanowiącym teren leśnictwa Iłowo i dla samego kompleksu leśnego.

Powiat Działdowski współpracował w zakresie opracowywania i realizacji niniejszego przedsięwzięcia z Gminą Iłowo -Osada. Gmina jest partnerem Powiatu w realizacji tego projektu, który współfinansuje 50% wkładu własnego w realizację tego przedsięwzięcia zgodnie z umową zawartą w tej sprawie. Projekt został dofinansowany w 50 % środkami pochodzącymi z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2012 – 2015.

Starostwo Powiatowe w Działdowie

Piotr Utrata

Galeria

Dodał: Benedykt Perzyński