Powiat Działdowski

A- A+

Remont drogi powiatowej nr 1554N Iłowo-Białuty został zakończony

16 czerwca br. miał miejsce odbiór końcowy robót inwestycji pn. Remont (odnowa) drogi powiatowej nr 1554 N Iłowo-Białuty (podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni).

Wykonawcą robot było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAR-DAR Marian Tompalski.

W odbiorze uczestniczyli: starosta Paweł Cieśliński, dyrektor PZD w Działdowie Krzysztof Chyliński (przewodniczący), inspektor nadzoru inwestycyjnego Andrzej Dusiński, kierownik BSiT w Działdowie i kierownik budowy Piotr Gomse.

Koszt remontu wyniósł 545 860,22 zł brutto.

Galeria

Dodał: Benedykt Perzyński