Powiat Działdowski

A- A+

Rok w powiecie – zdrowie

Dla Powiatu Działdowskiego miniony rok był wyjątkowo intensywny pod względem realizowanych inwestycji, a w ostatecznym rozliczeniu efektywny i zadowalający. Poniżej przypominamy najważniejsze inwestycje zrealizowane w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie w 2017 r.

Najbardziej widoczną inwestycją SPZOZ w Działdowie była budowa lądowiska dla śmigłowców ratowniczych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Projekt Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze powiatu działdowskiego i województwa warmińsko-mazurskiego poprzez budowę lądowiska przyszpitalnego SPZOZ w Działdowie” realizowany był przy dofinansowaniu z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość projektu to 898 739,35 zł, z czego kwota dofinansowania z funduszy europejskich wyniosła 716 880,95 zł.

Galeria

W 2017 r. Powiat Działdowski sfinansował w kwocie 1 000 000 zł zakup wyposażenia dla SP ZOZ w Działdowie. W kwietniu 2017 r. przekazał dwie dotacje: 309 124 zł na zakup 200 szafek przyłóżkowych oraz 60 łóżek szpitalnych z oprzyrządowaniem i 200 000 zł na przebudowę pomieszczeń administracyjnych celem stworzenia Izby Przyjęć dostosowanej do wymogów obowiązującego prawa. Jej uroczyste otwarcie nastąpiło 29 grudnia 2017 r.

Galeria

W lipcu 2017 r. przekazał trzecią dotację w kwocie 490 876 zł na zakup aparatury i sprzętu medycznego. W ramach tej inwestycji zakupiono: automatyczną myjnię-dezynfektor do endoskopów i  kolonoskop diagnostyczny, aparat do znieczuleń Dräger Primus, respirator dla noworodków i wcześniaków oraz dwa stanowiska do fototerapii noworodków, tonometr bezdotykowy i lampę szczelinową do poradni okulistycznej, oraz diatermię Emed Spectrum – aparat do cięć chirurgicznych za pomocą łuku elektrycznego w obszarze plazmy argonowej.

Galeria

W listopadzie 2017 r. SPZOZ w Działdowie otrzymał środki w kwocie 25 000 zł, przekazane przez gminy powiatu działdowskiego w ramach profilaktyki przeciwdziałania skutkom uzależnień. Za zebraną kwotę zakupiono zestaw medyczny, w skład którego wchodzą: łóżko wielofunkcyjne, monitor funkcji życiowych, szafka przyłóżkowa i materac przeciwodleżynowy. Zestaw ten znalazł się na wyposażeniu stanowiska do monitorowania funkcji życiowych osoby będącej w ciężkim stanie po zatruciu alkoholem, narkotykami lub innymi środkami odurzającymi, które utworzono w wieloprofilowym oddziale chorób wewnętrznych. W grudniu 2017 r. Gmina Miasto Działdowo przekazała do szpitalnego oddziału ratunkowego kardiomonitor przenośny FX 2000P – sprzęt o wartości 10 000 zł, zakupiony w ramach profilaktyki przeciwdziałania skutkom uzależnień.

W grudniu 2017 r. na mocy podpisanych umów SPZOZ w Działdowie zakupił: ambulans medyczny typu C z zabudową, instalacją i noszami, sprzęt medyczny dla zespołów ratownictwa medycznego (defibrylator, respirator transportowy, wideolaryngoskop) i sprzęt medyczny dla szpitalnego oddziału ratunkowego (urządzenie do masażu serca, ogrzewacz kocykowy ciała pacjenta, wózek/stół operacyjny, wideolaryngoskop, aparat EKG). Ogólny koszt zakupów dla Ratownictwa Medycznego to kwota 501 051,53 zł, z czego 421 153,00 zł to środki pochodzące z Budżetu Państwa.

Corocznie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie inwestuje środki własne w zakup niezbędnej infrastruktury i sprzętu medycznego. Jedną z ważniejszych inwestycji, zrealizowaną w całości ze środków własnych był m.in. remont sali intensywnego nadzoru w wieloprofilowym oddziale chorób wewnętrznych za kwotę 20 000. W wyremontowanej sali utworzono 2 stanowiska dla pacjentów z możliwością monitorowania funkcji życiowych oraz prowadzenie procesów resuscytacji. Wśród zakupionych sprzętów znacznej wartości znalazły się: lampa operacyjna dwukopułowa dla oddziału położniczo-ginekologicznego, za sumę 73 548 oraz gastroskop diagnostyczny z wyposażeniem do pracowni endoskopowej za kwotę 43 200 zł.

Ważną i mało dostrzeganą inwestycją, podnoszącą jakość usług medycznych jest coroczne szkolenie pracowników, ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji i umiejętność obsługi nowoczesnego sprzętu medycznego. W 2017 r. SPZOZ w Działdowie wydał na ten cel ponad 121 000 zł. Część szkoleń zrealizowano dzięki dofinansowaniu ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które w roku ubiegłym wyniosło ponad 88 000 zł.

Galeria

Fot: SP ZOZ w Działdowie Dodał: Benedykt Perzyński